Saturday, June 20, 2009

ရိုးေတာင္ဖ်ားက မဟာႏြယ္ (သို႕မဟုတ္) ကို၀င္းကိုခိုင္ႏွင့္ တြီ႕ဆံုမီးျမန္းခန္း(ေရႊစိုင္းျဒား) ရခုိင္ေတးျခင္းစီးရီးတိအေၾကာင္းကို ေျပာဖို႔ဆိုေက “လိႈင္းလံုးေခ်”စီးရီးကို ခ်န္လွပ္ထားလို႔ မရပါ။ ကိုသန္းေမာင္၊ ကိုညီေအး၊ မလတ္နန္႔ အဖြဲ႔သူအဖြဲ႕သားမ်ား သီဆိုထားေရ “လိႈင္းလံုးေခ်” စီးရီးကစျပီးေက ရခုိင္ေတးျခင္းစီးရီးတိကို ရခုိင္လူငယ္ေခ်တိ နားေထာင္ အားပီးလာကတ္စြာ ျဖစ္ပါေရ။ ယင္းေနာက္ပိုင္း ျမတ္ခုိင္ေက်ာ္၏ “သူ႔အေၾကာင္း”စီးရီးမွာ ပရိသတ္အားပီးမႈပိုမ်ားလာပါေရ။ အဂုပိုင္ ရခုိင္လူငယ္တိ ရခုိင္ေတးျခင္းကို နားေထာင္ခံစား လက္ခံလာစြာနန္႔အမွ် ရခုိင္အဆိုေတာ္တိလည္း တစ္ေယာက္ျပီးေက တစ္ေယာက္ေပၚထြန္း လာပါေရ။ ယင္းအထဲမွာ ဝင္းကိုခုိင္၊ ခုိင္ေက်ာ္လင္း၊ သိန္းထိုက္ေဇာ္၊ ခုိင္မိုး၊ ခုိင္ေဇာ္၊ ခုိင္ျမတ္မင္း၊ စံေဖာ္သိန္း၊ ဦးေမာင္သိန္း၊ ယုယုလႈိင္၊ ၫွာစိမ္းခုိင္ရို႕ေရ လက္ဟိ ထင္ရွားနီေရ အဆိုေတာ္တိျဖစ္ပါေရ။ ကိုယ္ပိုင္ဟန္၊ ကိုယ္ပိုင္စတုိင္နန္႔၊ သီဆိုေရ အဆိုသွ်င္တိ ဟိေရပိုင္ အခ်ိဳ႕လည္း ေအာင္ျမင္ျပီးသား အဆိုသွ်င္တိပံုစံကို တုျပီးေကဆိုေရ အဆိုသွ်င္တိလည္းဟိ ပါေရ။ ယင္းနီရာမွာ ဝင္းကိုခုိင္ကေတာ့ ကုိယ္ပိုင္ဟန္နန္႔ သီဆိုရပ္တည္လာေရ အဆိုသွ်င္ တေယာက္ပါ။ “အျမင့္ကိုေရာက္ေအာင္ပ်ံေရ ငွက္ပိုင္….. ေကာင္းကင္ထဲမွာ တူတူပ်ံသန္းေရ. ရကၡတုိင္းက အားေကာင္းေမာင္းသန္အေဝ….သူငယ္ခ်င္းရို႕ေလ” ဆိုေရ ေတးျခင္းစာသားနန္႔ ရခုိင္လူငယ္ ပရိသတ္ဘက္ကို မိတ္ဆက္ဝင္ေရာက္လာစြာျဖစ္ပါေရ။ အဂုအခ်ိန္မွာ ဝင္းကိုခုိင္ ေရ ရခုိင္အဆိုသွ်င္တိထဲမွာ ထိပ္ဆံုးအဆင့္ကို ေရာက္နီေရလုိ႔ဆိုေက မွားဖို႔မထင္ပါ။ ေယေဂလည္း ေဒအဆင့္ကို အလြယ္တကူေရာက္ယိွလာစြာေတာ့ မဟုတ္ပါ။ သူ၏ မဆုတ္မနစ္ ၾကိဳးစားအားထုတ္မႈေၾကာင့္ပင္ ျဖစ္ပါေရ။

ေတးရြီ၊ ေတးဆို- ဝင္းကိုခုိင္နန္႔ ေျမာက္ဦးမဂၢဇင္းအမွတ္(၃) စာမ်က္ႏွာအတြက္ သူ၏အႏုပညာနန္႔ ပတ္သက္ေတအျမင္တိနန္႔၊ ေအာင္ျမင္မႈတိအေပၚ သေဘာထားကို တြိဆံု မီးျမန္းခြင့္ရဟိခပါေရ။ အႏုပညာသမားတစ္ေယာက္ ၾကိဳးစားပန္းစား တည္ေဆာက္ထားေရ ဘဝပန္းခ်ီကားတခ်ပ္ကို စားခံးၾကည့္ကတ္စီခ်င့္လုိ႔ စာခ်စ္သူတိအတြက္ ေဖၚျပပီးလုိက္ပါေရ။

မိန္း။ ကိုဝင္းကိုခုိင္အနီနန္႔ အကုိ႔ Biography ကို ေျပာျပပီးပါ။

- ကၽြန္ေတာ့္နာမည္အရင္းက “ဝင္းကို”၊ မိဖႏွစ္ပါးအမည္က ဦးသန္းေရႊနန္႔ ေဒၚေသာင္းခင္၊ မြီးသကၠရာဇ္က (၂၆-၈-၇၀)၊ မြီးဇာတိက ေတာင္ကုတ္ျမိဳ႕နယ္၊ ခရိုင္ရြာ။

မိန္း။ ပညာအရည္အခ်င္းနန္႔ အလုပ္အကိုင္အေၾကာင္းကို သိခ်င္ပါေရ။

- B.A (Hons) ျမန္မာစာအဓိကပါ။ M.A (Part ii) နန္႔ အဆံုးသတ္ခပါေရ။ ေက်ာင္းမျပီးခပါ….။ အဓိက ဝါသနာပါရာ ဂီတလုပ္ငန္းမွာပင္ က်င္လည္းျပီးေက ေတးရြီး၊ ေတးဆို၊ ကဗ်ာစပ္ေတ။ အျခားဝါသနာတိကို ေျပာရဖု႔ိဆိုပါေက ဘိလိယက္ထုိးစြာနန္႔ အားကစား လုပ္စြာတိကို စိတ္ဝင္စားပါေရ။

မိန္း။ ဝင္းကိုခုိင္နာမည္နန္႔ ဂီတေလာကကို ဘေဇာင္ပုိင္ ေရာက္ဟိလာျပီးေက ရခုိင္ေတးျခင္းတိ ဇာအခ်ိန္က စျပီးေက ဆိုျဖစ္စြာပါေလ..။

- ေျပာရဖို႔ဆိုေက အရွည္ၾကီးပါရာ… ။ တေဆ့ေခ် ခ်ံဳ႕ျပီးေက ေျပာျပပါေမ..။ ၁၉၉၄ခု၊ ရန္ကုန္ တကၠသိုလ္ ရခုိင္ေက်ာင္းသာမ်ား အာစရိယပူေဇာ္ပဲြမွာ ကုိယ္တုိင္းရြီးစပ္ထားေရ “လက္ေဆာင္လွနန္႔ အိမ္ျပန္ကတ္မယ္” ေတးျခင္းကို စျပီးေက ဆိုျဖစ္ခပါေရ။ State ေက်ာင္းသားဘဝက State Show တိမွာ ေတးျခင္းတိ ဆိုျဖစ္ခပါယင့္။ ပထမဆံုး စီးရီးအေနနန္႔ ကိုလွျမင့္ (ရခုိင္သားၾကီးစာပီ) ကထုတ္ေတ “သင္းကြဲၾကယ္” စီးရီးနန္႔ ဂီတေလာကကို စတင္ျခီခ်ခြင့္ရခပါေရ။

မိန္း။ လက္ဟိထုတ္ျပီးသား စီးရီးေခြ စုစုေပါင္းက…။

- Solo ေခြ ၅ေခြ၊ အတြဲေခြ ၈ေခြပါ။

မိန္း။ ေအာင္ျမင္မႈ အတိုင္းအတာတခုရလာေရ စီးရီးက ဇာစီးရီးပါလဲ……။

- တတိယေျမာက္အေခြျဖစ္ေတ ျမတ္ခုိင္ေက်ာ္၊ ကၽြန္ေတာ္၊ ခုိင္ေက်ာ္လင္း၊ သိန္းထုိက္ေဇာ္ရို႕ စုေပါင္းပါဝင္သီဆိုထားေရ “ကမၺည္းထုဆစ္ျခင္း” ကစျပီးေက ပရိသတ္တိ အားပီးလက္ခံ လာေရလုိ႔ ထင္ပါေရ။ ေနာက္ သိန္းထိုက္ေဇာ္နန္႔ တြဲဗ်ာယ္ ဆိုထားေရ “ ေတာ္ဝင္သဇင္” ေယျပီးေက စုေပါင္းတြဲဆိုထားေရ “ႏြီမွာတမ္း”ဆိုေရ သၾကၤန္ေခြမွာ ပရိသတ္အားပီးမႈ အခ်ိန္န္ပိုျမင့္တက္လာေရလို႔ ေျပာရပါဖို႔။

မိန္း။ ဆိုထားေရ ေတးျခင္းတိထဲက ဇာေတးျခင္းကို အားအရဆံုးထင္ပါေလ။ - အားရေရလုိ႔ေျပာႏိုင္စြာက “မဟာႏြယ္”၊ အၾကိဳက္ဆံုးေတးျခင္းတိက “ရီခန္းငါး၊ ေတာ္ဝင္သဇင္၊ လြမ္းရကိုယ့္အိမ္” ရို႕ျဖစ္ပါေရ။

မိန္း။ ဇာအဆိုေတာ္တိအတြက္ ေတးျခင္းတိ ရြီးပီးဖူးပါေလ။

- အမ်ားၾကီးရြီးဖူးပါေရ။ မွတ္မိသေလာက္ ခ်ျပရေက ခုိင္ထူး၊ ထူးအိမ္သင္၊ သက္ေဇာ္၊ သီရိကိုကို၊ CMP က မီမီဝင္းေဖအတြက္ တစ္ပုဒ္၊ သူငယ္တန္း(၁)၊ စံုေထာက္ၾကီး သွ်ားေလာ့ဟုမ္း၊ ဗိုလ္ေက်ာ္၊ ေအာင္ေအာင္(ျပင္ဦးလြင္)၊ ျမတ္ခုိင္ေက်ာ္၊ သိန္းထိုက္ေဇာ္၊ မိုးမိုးရွိန္ ရို႕အတြက္ ရြီးပီးဖူးပါေရ။

မိန္း။ “တစ္ေျမထဲမွာ” စီးရီးေခြမွာ မဟာႏြယ္ေတးျခင္းကို ဆိုျဖစ္ခစြာက။

- ၂၀၀၂ခုႏွစ္မွာ Iron Cross တီးဝုိင္းနန္႔ ေခြတစ္ေခြ လုပ္ဖို႔အတြက္ သိန္းထိုက္ေဇာ္နန္႔ တုိင္းပင္ထားေရ။ သူက ကၽြန္ေတာ္ရြီးထားေရ “ မဟာႏြယ္” ေတးျခင္းကို ဆိုခ်င္ေရဆိုလို႔ သူ႕ကို ဦးစားပီးလုိက္ေတ။ ေယေကလည္း သူ႔မွာ ယင္းေတးျခင္းကို မဆိုျဖစ္ပါ။ ယင္းတိတ္ေခြ စြာအတီးအားလံုးသြင္းျပီးပါဗ်ာယ္။ အဆိုထပ္ဖို႔ရာလုိပါဗ်ာယ္။ အဂုထက္ထိ ေခြမထြက္ျဖစ္သိ။ ယင္းပိုင္နန္႔ ၂၀၀၅-ခုႏွစ္မွာ ေမာင္ေမာင္ေထြးက I.C က ခင္ေမာင္သန္းနန္႔ ၾကိဳ႕ကုန္းအိမ္မွာ တြိ႕ျပီးေက၊ တိုင္းရင္းသားေပါင္းစံု ပါဝင္ေရ ေခြတစ္ေခြထုတ္ဖို႔အတြက္ ေဆြးေႏြးခကတ္ေတ။ သူ႕ရို႕စိတ္ကူးကို အေကာင္အထည္ ေဖၚဖို႔အတြက္ တုိင္းရင္းသား အဆိုသွ်င္တိကို စဥ္းစား ၾကည့္ကတ္ေတခါ ရခုိင္အတြက္ ခင္ေမာင္သန္႔က ကၽြန္ေတာ့္မွာဟိနီေရ “မဟာႏြယ္” ေတးျခင္းကို သူတီးဖူးေရအေၾကာင္းကို ေမာင္ေမာင္ေထြးကို ေျပာျပေရ။ ေယခါ သူရို႕ ႏွစ္ေယာက္စြာ ကၽြန္ေတာ့္ကို ျပိဳပါေအာင္ လုိက္ရွာကတ္ေတ။ ကၽြန္ေတာ္နန္႔တြိေရခါ ရခုိင္ရိုးရာဟန္နန္႔ ရခုိင္အကတိပါေရ ပံုစံမ်ဳိးနန္႔ ေတးျခင္းတပုဒ္ ထည့္ခ်င္ေရလို႔ေျပာေရ။ ေယခါ ကၽြန္ေတာ္က “မဟာႏြယ္” ေတးျခင္းနန္႔ ရခုိင္ရိုးရာ အကပံုစံစြာ အံဝင္ဂြင္က်ျဖစ္ဖို႔လို႔ ေျပာေရခါ ႏွစ္ေယာက္စလံုး သေဘာက်လားခကတ္ေတ။ “မဟာႏြယ္”ကိုဆိုဖို႔ အဆိုသွ်င္ကို စဥ္းစားကတ္ေတခါ ေမာင္ေမာင္ေထြးက “ ခင္ဗ်ား မဆိုႏိုင္ဘူးလား” လို႔မိန္းပါေရ။ ကၽြန္ေတာ္က “ ဆိုႏိုင္တာေပါ့” လုိ႔ေျပာလုိက္ေတ။ ယင္းအတြက္နန္႔ “မဟာႏြယ္”ကို ဆိုျဖစ္လားခစြာပါ။

မိန္း။ Traditional ဂီတနန္႔ အေနာက္တိုင္းဂီတ ေပါင္းစပ္ဖို႔အတြက္ Arrangement အသူလုပ္ပါေလ။

- ခင္ေမာင္သန္႔ အဓိကျဖစ္ေတ။ သူနန္႔ ဇာပိုင္ လုပ္ရဖို႔ဆိုစြာက ၫိွကတ္ရပါေရ။ ရိုးရာပံုစံကို အပီအျပင္ဖန္တီးႏုိင္ေအာင္ ရခုိ္င္စည္ေတာ္သံနန္႔ Drum ကိုေပါင္းစပ္ဖို႕ နီရာတိမွာ ခင္ေမာင္သန္႔က ရခုိင္ရိုးရာပံုစံကို မသိေရအတြက္ ကိုေက်ာ္သိန္းက ပါဝင္ကူညီပီးပါေရ။ ဇာ Beat က စပီးေက။ ရခုိင္စည္ဝင္ဖို႔နန္႔ Drum သံုးပံုတပံုနန္႔ ခ်ိတ္ဆက္ဖို႔ ေျပာျပေရ။ Solo အပိုင္းမွာ ပလြီဝင္လုိက္ေတခါ ေတးျခင္းစြာ ပိုျပီးေက ခန္႔ညားလားခေရ။

မိန္း။ “မဟာႏြယ္” ေတးျခင္းမွာ ရိုးရာအနီနန္႔ ဇာဂီတတူရိယာတိကို သံုးထားပါေလ…။

- ရခိုင္စည္ေတာ္၊ ပလြီ၊ ခြက္ခြင္း၊ ရခိုင္လွပ်ဳိျဖဴတိ ဆီမီးခြက္အကတိနန္႔ Music မွာ အႏွစ္ခ်ဳပ္က “ ပင့္ကူ ေတးသြား” ျဖစ္ေတ။

မိန္း။ ယင္းတိတ္ေခြ ေအာင္ျမင္ေရခါ ဇာပိုင္ခံစားရေလ…။

- (ရယ္လ်က္) ေကာင္းေကာင္းဝမ္းသာမိပါေရ။

မိန္း။ ရခုိင္ေတးျခင္းကို ရြီးစပ္ေတလူတိ။ ထုတ္ေဝလူတိနန္႔ ပါဝင္သီဆိုဂတ္ေတ အဆိုသွ်င္တိကို ဇာပိုင္ျမင္မိပါေလ။

- ကိုယ့္လူမ်ဳိးအတြက္ အုတ္တခ်ပ္၊ သဲတပြင့္၊ တာဝန္ထမ္းေဆာင္နီဂတ္ေတလို႔ ျမင္မိပါေရ။

မိန္း။ ဂီတအပိုင္းမွာ ဇာပံုစံကို အၾကိဳက္ဆံုးပါလဲ။

- အၾကိဳက္ဆံုးက Classical ပါ။ Pop နန္႔ Rock ရို႕ကိုလည္း ႏွစ္သက္ပါေရ။

မိန္း။ ေအနိန္႔ အႏုပညာအေပၚမွာ ဇာပိုင္သေဘာထားယိွ ပါေလ။

- ဂီတပိုင္းဆုိင္ရာ တုိးတက္မႈ၊ ဆုတ္ယုတ္မႈဆိုစြာ လူမ်ဳိးတစ္မ်ဳိး ဖြံ႕ျဖိဳးတိုးတက္မႈနန္႔ ဆိုင္ပါေရ။ ေအမွာက ႏိုင္ငံျခားတိမွာပိုင္ အဆိုသင္တန္းေက်ာင္းမဟိ။ ၾကပ္မတ္ပီးဖို႔ ဆရာမဟိ။ စမ္းတဝါးဝါးနန္႔ လႈပ္ယွားနီကတ္ရစြာ သိေရအတိုင္းပါဗ်ာယ္။

မိန္း။ ျမန္မာျပည္က အၾကိဳက္ဆံုးတီးဝိုင္းနန္႔ အႏွစ္သက္ဆံုးဆိုေတာ္က….။

- Iron Cross တီးဝိုင္း၊ ေတးဆိုတိက မၾကိဳက္ပါလို႕ ေျပာရဖို႔လူနည္းပါေရ။ ယင္းအထဲက “အငဲ”ကို အႏွစ္သက္ဆံုးပါ။

မိန္း။ ႏုိင္ငံျခား အဆိုေတာ္ထဲမွာက….။

- Jimrev, သူသီဆိုထားေရ Blue X-mas နန္႔ Jingle Bell ေတးျခင္းတိကို စြဲလန္းမိပါေရ။ ေနာက္ အီတလီ Classical အဆိုေတာ္ Bochilli ကို ႏွစ္သက္ပါေရ။

မိန္း။ ရခုိင္ေတးျခင္းရြီးေရ လူတိနန္႔ အျမင္က..။

- သူ႕စြာနန္႔သူ ေကာင္းကတ္ပါေရ။ ရြီးေရလူတိထဲမွာ “ကုိထြန္းေအာင္သာ” ကို ပိုၾကိဳက္ပါေရ။

မိန္း။ ရခုိင္အဆိုေတာ္တိထဲမွာ ဇာသူကို အႏွစ္သက္ဆံုးလဲ…။

- ကိုဦးေမာင္သိန္းကို ႏွစ္သက္ပါေရ။

မိန္း။ VCD ေခြ ခိုးကူနီကတ္ေတ လူတိကို ဇာပိုင္ျမင္မိပါေလ…။

- ပါးစပ္မွာတင္လို႔ ေျပာဖို႔ေတာင္မေကာင္းပါ။ အသားထဲက ေလာက္ထြက္ေတ လူတိလို႔ျမင္ပါေရ။

မိန္း။ ဆက္လို႔ထုတ္ဖို႔ စီစဥ္ထားေရေခြတိက….။

- ကိုလွျမင့္(ရခုိင္သားၾကီးစာပီ) နန္႔ “လြမ္းရကိုယ့္အိမ္” လက္ရြီးစင္ ျပန္ဆိုေတးေခြ၊ (သိန္းထုိက္ေဇာ္) နန္႔ “မဟာႏြယ္” တစ္ေခြ၊ ရခိုင္ထြီးနန္႔ တြဲဆိုထားေရ “အခ်စ္ဆံုးသဇင္ေျမ (ၿမီ)” တစ္ေခြ ျဖစ္ပါေရ။

မိန္း။ ေတးရြီးေကာင္း တစ္ေယာက္ျဖစ္ဖို႕လိုအပ္ခ်က္တိက…။

- အဓိက ပါရမီဓာတ္ခံ၊ ဂီတနန္႔ဆိုင္ေရ ပတ္ဝန္းက်င္နန္႔ ယင္းပတ္ဝန္းက်င္က အားပီးမႈ ရဖို႕လုိပါေရ။ ျပီးေက Language Literature အျပင္ Music ကိုပါ ကၽြမ္းက်င္ဖို႔လုိပါေရ။

မိန္း။ အဆိုေတာ္ေကာင္း တစ္ေယာက္ျဖစ္ဖို႔ လုိအပ္ခ်က္တိက….။

- အဆိုနန္႔ပတ္သက္လို႔ ဆရာေကာင္းသမားေကာင္းနန္႔ အဆိုပညာပိုင္းဆုိင္ရာ ေလ့လာဖို႔လို အပ္ပါေရ။ ပါရမီပါရံုေခ် ေလာက္နန္႔မရပါ။ စနစ္တက်လုပ္မွ အဆိုေတာ္ေကာင္း တစ္ေယာက္ ျဖစ္ဖို႔စြာပါရာ။ ယင္းအတြက္နန္႔ သမၻာ၊ ပညာ၊ အတြိ႕အၾကံဳ၊ ေလ့က်င့္မႈတိျပည့္ဝမွ အဆိုေတာ္ ေကာင္း တစ္ေယာက္ျဖစ္ပါဖို႔။

မိန္း။ ေတးျခင္းတိကုိ ဇာပိုင္အခ်ိန္မွာစီ ရြီးပါေလ…။

- အသက္ ၂၀နန္႔ ၃၀ ၾကားမွာ လူသံတိတ္ေတ ညဥ့္ခါဘက္ ေမွာင္မွစီ ရြီးစပ္ျဖစ္ခပါေရ။ ၃၀ ေက်ာ္လားေရခါ အလင္းမွာ ရြီးပါေရ။ လူေလ့လင္းလာလို႔ ထင္ပါေရ။ (ရယ္လ်က္)

မိန္း။ အဆိုေတာ္လုပ္ဖို႔ အစီအစဥ္ဟိခစြာက….။

- အေခ်ကပင္ အဆိုေတာ္လုပ္ဖို႔ အစီအစဥ္မဟိခပါ။ ဂီတပုိင္းမွာ Lead သမားအျဖစ္နန္႔ ၁၉၈၉၊ ၉၀၊ ၉၁ ဝန္းက်င္မွာ သံတြဲမွာ တီးျဖစ္ခပါေရ။ ဂီတသမားေကာင္း တစ္ေယာက္ျဖစ္ေအာင္ လုပ္ဖို႔ စိတ္းကူးခပါေရ။ ေယေကလည္း နည္းပညာေခတ္ကို ေရာက္လာလို႔ Effect တိ သံုးျပီးေက တီးခတ္ရစြာတိ တြိလာေရခါ ကိုယ့္မွာ ဝယ္ဖို႔ ပစၥည္းတိက လုိလာပါဗ်ာယ္။ ကုိယ့္ဘက္က ဝယ္ဖို႔ကလည္း အင္အားအေတာင့္လို႔ လက္ေလ်ာ့လုိက္ျပီးေက ေတးျခင္း ရြီးစြာ လုိင္းဖက္ကို ေျပာင္းခရပါေရ။ ေတးျခင္းရြီးယင္းနန္႔ အဆုိေတာ္ျဖစ္ခ်င္ေရ စိတ္က လႊမ္းမိုးလာ ပါေရ။ ယင္းအခ်ိန္မွာ ကိုေစာႏုက ၁၉၉၂ ခုႏွစ္ အဆိုသင္တန္းစဖြင့္ေရ။ ကၽြန္ေတာ္က ၁၉၉၃ မွာ သင္တန္းကို စတက္ျဖစ္ပါေရ။ အဆိုနန္႔ပတ္သက္လုိ႔ အေျခခံေကာင္းတိ ရခပါေရ။ ၂၀၀၅ ခုႏွစ္မွာ ဂီတ Mate မွာတက္ျဖစ္ေတ။ ဂီတ Mate မွာ အေမရိကန္ဆရာမ Kid Young က စႏၵယား ေကာင္းေကာင္းကၽြမ္းပါေရ။ ေယေဂလည္း အေၾကာင္းအမ်ဳိးမ်ဳိးေၾကာင့္ သင္ခန္းစာ ကုန္ေအာင္ မသင္လုိက္ရပါ။ ယင္းပိုင္ခါ အေမရိကန္သံရံုးက Rent ဆိုေက ျပဇာတ္ တစ္ပုဒ္ အတြက္ သရုပ္ေဆာင္(၁၅)ေယာက္ လုိလုိ႔ ေလွ်ာက္လႊာေခၚပါေရ။ ကၽြန္ေတာ္လည္း ဝင္ေလွ်ာက္ လုိက္ေတ။ အဓိက အဆိုနန္႔ ပတ္သက္လို႔ ေလ့လာခြင္ရဖို႔အတြက္ ေလွ်ာက္စြာပါ ေလွ်ာက္ေတလူ(၁၀၀) ေလာက္ဟိပါေရ။ ယင္းအထဲမွာ ကၽြန္ေတာ္က အသက္အၾကီးဆံုးထင္ ပါေရ။ အရြီးခံရလုိ႔ ဆရာမ Kid နန္႔ တြိျပီးေက ဆရာမက အသံနီ အသံထားတိကို သင္ပီးပါေရ။ အေထာက္အပံ့အမ်ားၾကီးရပါေရ။ လမ္းသစ္တစ္ခု ထြင္ဖို႔အတြက္ အျမင္တိ ၾကည္လင္ လာပါေရ။ ေနာက္တစ္ခုေျပာခ်င္စြာက အဆိုေတာ္တိမွာ က်န္းမာေရး ေကာင္းဖို႔လုိပါေရ။ ႏိုင္ငံျခားမွာ Music နန္႔ ပတ္သက္ေတ ေက်ာင္းတိမွာ အားကစားကိုပါ ပံုမွန္ ေလ့က်င့္ကတ္ရပါေရ။

မိန္း။ မဟာႏြယ္ ေတးျခင္းမွာပါေရ ရခုိင္ဆီမီးခြက္အကနန္႔ ဝတ္စားဆင္ယင္မႈတိကို ဇာသူက ဦးစီးလို႕ ေဆာင္ရြက္ပီးခပါေလ..။

- ျမန္မာ့အသံ ရခုိင္အစီအစဥ္ အခန္းမွာ တာဝန္ထမ္းေဆာင္နီေရ ေဒၚဥမၼာသန္းက စီစဥ္ပီးပါေရ။ ကၽြန္ေတာ္ ဝတ္ဆင္ခေရ အဝတ္အစားမွာ ေဝသာလီေခတ္ မင္းညီမင္းသား အဝတ္အစား ပံုစံျဖစ္ပါေရ။

မိန္း။ စင္တင္ေတးဂီတ အေနနန္႔ ဇာျမိဳ႕တိမွာ ဆိုဖူးပါေလ..။

- ရန္ကုန္၊ စစ္ေတြ၊ ကမ္းေထာင့္ၾကီး၊ ေျမာက္ဦးနန္႔ MCC ခန္းမမွာ ဆိုဖူးပါေရ။

မိန္း။ ဘာသာေရးနန္႔ ပတ္သက္လို႔ ခံယူခ်က္တိက…။

- ဗုဒၶဘာသာကို အေလးအနက္ ထားမိပါေရ။ တစ္နိတစ္ရက္မွာ ဘာသာေရးနန္႔ ပတ္သက္လို႔ ထြန္းေပါက္ေအာင္ ၾကိဳးစားဖို႔ မွန္းထားပါေရ။ တစ္နည္းအားျဖင့္ ဂီတကို ေက်နပ္ေလာက္ဗ်ာယ္ဆိုေက ဓမၼကိုခ်ဥ္းကပ္ဖို႔။ တရားစခန္း ရိပ္သာတိကို အဂုထိေတာ့ မဝင္ျဖစ္သိပါ။ မိမိအိမ္မွာ အားေရအခ်ိန္တိုင္း တရားအားထုတ္ျဖစ္ပါေရ။

မိန္း။ အနာဂတ္ဂီတ ရီစီးေၾကာင္း ရွင္သန္ဖို႔အတြက္က…။

- မ်ဳိးဆက္ေဟာင္းတိက မ်ဳိးဆက္သစ္ေခ်တိကို Welcome မဟိ၊ ႏီြးထြီးမႈဟိ၊ ေအပိုင္မဟိလို႔ ဂီတရီးစီးေၾကာင္း ခန္းေျခာက္လာစြာ။ ကၽြန္ေတာ္က မ်ဳိးဆက္သစ္ေခ်တိကို လက္တြဲေခၚယူဖို႔ ဆံုးျဖတ္ထားေရ လူပါ။ ေယေဂလည္း ယံုၾကည္စိတ္ခ်ဖို႔ေတာ့လိုပါေရ။ အျခားလူတိကလည္း အနာဂတ္ဂီတရီစီးေၾကာင္း မခန္းေျခာက္ေအာင္ လက္တြဲျပီးေက ေခၚေဆာင္လားကတ္ရပါဖို႔။

မိန္း။ နားေထာင္အားပီးေရ ပရိသတ္တိကို ေျပာခ်င္စြာ…။

- ပရိသတ္က အဓိကပါ။ ပရိသတ္မဟိေက ရပ္တည္လုိ႔ မရ။ ေတးျခင္းကို ရေရပိုင္ရြီး။ ရေရပိုင္ ဆိုေက။ ပရိသတ္ကို ျခီနန္႔ေက်ာက္စြာနန္႔တူူတူပါဗ်ာယ္။ ေတးရြီးေတးဆို သမားတိ ကလည္း ပရိသတ္ကို အေလးအနက္ တန္းဖိုးထားရပါဖို႔။ ပရိသတ္တိဘက္ကလည္း ပိုလို႔ အားပီးလာဖို႔၊ ပိုလို႔ နားေထာင္လာဖို႔၊ ရိုးရာဂီတကိုလည္း နားလည္ အားပီးကတ္ဖို႔ဆိုေက ဂီတ အႏုပညာစြာ အခ်ိန္အဟုန္ ျမင့္တက္လာဖို႔စြာပါရာ။

မိန္း။ အနာဂတ္ ရည္မွန္းခ်က္တိက…။

- ေလာေလာဆယ္ စစ္ေတြမွာ Gold Net Music Production ဆိုင္ဖြင့္ထားပါေရ။ ေနာက္လုပ္စရာတိက အမ်ားၾကီးပါရာ။

မိန္း။ လက္ရွိ ဆက္သြယ္ဖို႔လိပ္စာက…။

- ၁၇/၇၊ သုခမိန္လမ္း၊ စမ္းေခ်ာင္း၊ ရန္ကုန္။ ဖံုး- ၅၁၂၂၉၄

မွတ္ခ်က္။ ။ ( နိရဥၥရာ စာဖတ္ ပရိသတ္တိအတြက္ အက်ိဳးရွိဖို႕ ထင္လို႕ ကို၀င္းကိုခိုင္ အင္တာဗ်ဴးကို ၂၀၀၈-ခုႏွစ္ ဧျပီလမွာ ထုတ္ဝီခေသာ ေျမာက္ဦး မဂၢဇင္း အမွတ္(၃) မွ ကူးယူေဖၚျပထားစြာ ျဖစ္ပါေရ။ အားလံုးကို ေက်းဇူးတင္ပါေရ၊)

http://www.narinjara.com/Interview_Win_Ko_Khaing.asp

(မွတ္ခ်က္။ ။ မူရင္းစာမူမွာ “႐ွိ/ယွိ” လို႔သံုးထားေစာိတိကုိ “ ဟိ“ လုိ႔ေၿပာင္းထားလိုက္ပါသည္။)

0 comments:

Post a Comment