Thursday, September 30, 2010

ထေလာ့ ရခိုင္……ရခိုင္ ထေလာ့

ခိုင္လင္း (ေမဃ၀တီ)

သမိုင္း သုေတသီ ရမၼာ၀တီ အသွ်င္ပညာစာရကိစၥက မၿပီးျပတ္သီး။ ျပည္တြင္း ျပည္ပ ရခိုင္တိကေတာ့ခါ အင္အားေတိစုၿပီး တြန္းလွန္ နိန္ကတ္ဆဲျဖစ္ေတ။ တနည္းအားျဖင့္ ေျပာရေက ခုခံ ကာကြယ္နိန္ကတ္ဆဲျဖစ္ေတ။ ႏုိင္ငံေရးပါတီ အဖြဲ႔အစည္းတိ၊ လူမႈေရး အဖြဲ႔အစည္းတိ စသည္ျဖင့္၊ တဖက္ကလည္း လက္မွတ္ထိုး ေတာင္းဆိုေရအလုပ္ကို လုပ္နိန္ကတ္ဆဲ။ ဘေဇာင္ပိုင္ေခ်ာင္ျဖစ္ျဖစ္ ပံုစံမ်ဳိးစံု အသြင္မ်ဳိးစံုနန္႔ အလႊာေပါင္းစံုက ရခိုင္တိအနီနန္႔ ခုခံကာကြယ္ေရး အလုပ္တိကို သမိုင္း တာ၀န္တရပ္အနီနန္႔ လုပ္ကတ္ရလိမ့္ေမလို႔ ယံုၾကည္ပါေရ။ အမ်ဳိးထိေက မခ်ိေအာင္ နာတတ္ေတ ရခိုင္တိအတြက္ စိန္ေခၚမႈ တရပ္လည္း ျဖစ္နိန္ျပန္ပါေရ။

Friday, September 17, 2010

စြယ္စံုပညာသွ်င္ ဦးေမေအာင္

. . . အဂၤလိပ္ဘာသာ၌ သာလွ်င္ အထူး ေပါက္ေျမာက္ ခ်ီးမြမ္းေလာက္ေသာ ပဂၢိဳလ္ မဟုတ္သီး။ ျမန္မာဘာသာ - ေပါရာဏႏွင့္ ေဝါဟာရ စာေဟာင္း စာမ်ဥ္း ႐ို႔ကိုလည္း။ အထူးလိုလား လိုက္စားေသာ ပုဂၢိဳလ္ႀကီးျဖစ္ေတ အားေလ်ာ္စြာ။ ယခု နာမည္ ထင္ရွားလ်က္ ဟိေသာ ပ႐ိုဖက္ဆာ ဆရာလြန္း ထံ၌ တပည့္ ခံခဖူး၍။ ရွိဧခ်င္းေဟာင္း ၁၂ ေစာင္တြဲ စာအုပ္ တအုပ္ကို ကိုယ္တိုင္ တည္းျဖတ္၍ပင္ ရိုက္ႏွိပ္ ျဖန္႔ခ်ိ ခဖူးလီသည္။ ဤကဲ့သို႔ စြယ္စံုပညာဂုဏ္ အရည္အခ်င္းျဖင့္ ျပည့္စံုသျဖင့္။ ျမန္မာျပည္ တိုင္းရင္းသား႐ို႔ ရႏိုင္ေသာ ရာထူးမ်ား အနက္။ အႀကီးဆံုး ျဖစ္ေသာ ျပည္ထဲေရး အမတ္ႀကီး ရာထူးျဖင့္။ အစိုးရ႐ို႔၏ ခ်ီးက်ဴး ခန္႔အပ္ျခင္းကို ခံခရသည္ ျဖစ္ရာ။ အဆိုပါ ပုဂၢိဳလ္ႀကီး၊ ထင္ရွား ဟိနီျခင္းသည္။ ျမန္မာျပည္ႀကီး၏ က်က္သေရပင္ ျဖစ္ရကာ။ ယခုကဲ့သို႔။ သက္တန္း မေစ့မီွ။ ကြယ္လြန္ အနိစၥ ေရာက္ရျခင္းအတြက္။ သာ၍ပင္ ဝမ္းနည္းဖြယ္ ျဖစ္ေခ်သည္။ . . . ” . . . [၂ဝဝ၇ ခုႏွစ္၊ ႏိုဝင္ဘာလမွာ Unity စာပီက ပထမ အႀကိမ္ အျဖစ္ ထုတ္ဝီ ျဖန္႕ခ်ိခေရ ေမာင္ေဇယ်ာ၏ 'ကမာၻသိ ျမန္မာမ်ားႏွင့္ ကမာၻသိ ျမန္မာ စာအုပ္မ်ား' က "စြယ္စံုပညာသွ်င္ ဦးေမေအာင္" အေၾကာင္းကို ျပန္လည္ ကူးယူ ေဖာ္ျပစြာ ျဖစ္ပါေရ။]

စြယ္စံုပညာသွ်င္ ဦးေမေအာင္

ကိုလိုနီေခတ္ ျမန္မာ့သမိုင္းတြင္ စြယ္စံု ထူးခြ်န္ေသာ ပညာသွ်င္ တဦး မွာ ဦးေမေအာင္ (၁၈၈ဝ - ၁၉၂၆) ျဖစ္သည္။ ဦးေမေအာင္သည္ ကိုလိုနီေခတ္ ျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရး၊ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး၊ တရားေရး၊ ပညာေရးႏွင့္ စာပီ ယဥ္ေက်းမႈ နယ္ပယ္ အသီးသီးတြင္ ရွိတန္းမွ ဦးေဆာင္ဦး႐ြက္ ပါဝင္ခသူ တဦး ျဖစ္သည္။

Tuesday, September 14, 2010

အေနာက္ႏိုင္ငံမ်ားသို႔ အဘိဓမၼာစတင္မ်ိဳးေစ့ခ်သူ (သုိ႔) ဦးေရႊဇံေအာင္

အေနာက္ႏိုင္ငံမ်ားတြင္ ဗုဒၶအဘိဓမၼာကို စတင္မ်ိဳးေစ့ခ်ခသည့္ ဦးေရႊဇံေအာင္ကို ရခိုင္ျပည္နယ္ စစ္ေတြၿမိဳ႕တြင္ ၁၈၇၁-ခုႏွစ္၊ ဇန္န၀ါရီလ (၂၀)ရက္နိန္႔၌ မြီးဖြားခ၏။ အဖ ခရိုင္ရဲ၀န္ ဦးေရႊသာ၊ အမိ ေဒၚအျဖဴစံ႐ို႕၏ သားသမီး ေလးေယာက္အနက္ သားအႀကီးဆံုးျဖစ္သည္။ ၁၈၈၁-ခုႏွစ္မွစ၍၊ စစ္ေတြျမိဳ. အစိုးရ အလယ္တန္းေက်ာင္းတြင္ ပညာသင္ၾကားရာ ၁၈၈၅-ခုႏွစ္၌ အလယ္တန္းစေကာလာခ်ိ ဆုကိုရဟိသည္။ ထိုမွတစ္ဖန္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕သို႔ ေျပာင္းေရႊ. ပညာသင္ၾကားျပန္ရာ ၁၈၈၇-ခုႏွစ္တြင္ တကၠသိုလ္၀င္ စာမိန္းပြဲကို ေအာင္ျမင္သည္။ ထိုေနာက္ ရန္ကုန္ေကာလိပ္ေက်ာင္းတြင္ ဆက္လက္ ပညာသင္ယူျပန္ရာ ၁၈၉၁-ခုႏွစ္တြင္ ထိုေခတ္က ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အျမင့္ဆံုးဘြဲ႔ျဖစ္ေသာ ၀ိဇၨာဘြဲ႔ထူးကို ဆြတ္ခူးရဟိသည္။ လိုအပ္ေသာပညာ ရဟိၿပီးေနာက္ ပညာေရးဌာန၌ ပညာအုပ္အျဖစ္ စတင္၀င္ေရာက္ ထမ္းေဆာင္သည္။ ထိုေနာက္ ၿမီစာရင္းဌာနသို႔ ေျပာင္းေရႊ႕ကာ အတန္ၾကာ အမႈထမ္းခရာ ၁၉၀၂-ခုႏွစ္တြင္ ျမိဳ႕အုပ္တန္းေခၚ ျမန္မာႏိုင္ငံ လက္ေအာက္၀န္ထမ္း အဖြဲ႔၀င္အျဖစ္ ေျပာင္းေရႊ႕ခန္႔ထားျခင္း ခံရျပန္သည္။ ၁၉၀၇-ခုႏွစ္တြင္ ၀န္ေထာက္တန္းေခၚ ျမန္မာႏိုင္ငံ ၀န္ထမ္းအဖြဲ႔သို႔ တိုးျမႇင့္ခန္႔ထားျခင္း ခံရျပန္သည္။

ရခိုင္ျပည္နယ္ အစိုးရကို ဇာလူတိက ဖြဲ႔စည္းႏိုင္ဖို႔လဲ

9/12/2010
ရခိုင္ျပည္နယ္ထဲက အၾကီးမားဆံုး ရခိုင္အမ်ိဳးသား ပါတီတစ္ခုျဖစ္ေတ ရခိုင္တိုင္းရင္းသားမ်ား တိုးတက္ေရး ပါတီက ယခုအခါ လႊတ္ေတာ္ အသီးသီးမွာ ပါဝင္ ယွဥ္ျပိဳင္ၾကဖို႔ ကိုယ္စားလွယ္ ေလာင္း အမည္စာရင္းတိကို ရီြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မယွိန္မွာ တင္သြင္းခၿပီးျဖစ္ပါေရ။ အခုပိုင္ တင္သြင္းခၿပီးေရ ေနာက္ပိုင္းမွာ ပါတီ ဥကၠဌ ေဒါက္တာေအးေမာင္ကို နိရဥၥရာက အိန္တာဗ်ဴး ျပဳလုပ္ခြင့္ ရခပါေရ။ အိန္တာဗ်ဴး အျပည့္ အစံုမွာ ေအာက္ပါ အတိုင္း ျဖစ္ပါေရ။

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

မိန္း။ ။ ဥကၠဌ႐ို႔ ပါတီ အနီနန္႔ လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း ဇာႏွစ္ဦး စာရင္း တင္သြင္း ႏိုင္ခပါလဲ။

ေျဖ။ ။ ကၽြန္ေတာ္႐ို႕က ရခိုင္ျပည္နယ္ထဲမွာ အားလံုးေပါင္း လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ ၆၃ နီရာမွာ ၄၃ နီရာ ကၽြန္ေတာ္႐ို႕ လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း တင္သြင္းႏိုင္ခပါေရ။ နီရာေပါင္း ၁၈ နိန္ရာေလာက္က လစ္ဟင္းမွဳ ဟိလားခပါေရ။ ဗမာျပည္ထဲမွာေတာခါ့ ဧရာ၀တီတိုင္းမွာ တစ္နီရာ၊ ရန္ကုန္တိုင္းမွာ တစ္နီရာ ကၽြန္ေတာ္႐ို႕ တင္သြင္းႏိုင္ခပါေရ။ ကၽြန္ေတာ္႐ို႕ စုစုေပါင္း ၄၅ ဦးကို တင္သြင္း ႏိုင္ပါေရ။

Saturday, September 11, 2010

ပါေမာကၡ ေဒါက္တာေအးေက်ာ္ႏွင့္ အိန္တာဗ်ဴး

ပါေမာကၡ ေဒါက္တာေအးေက်ာ္ႏွင့္ အိန္တာဗ်ဴး

9/10/2010ေဒါက္တာေအးေက်ာ္ကို ၁၉၃၉ ခုႏွစ္ က ရခိုင္ျပည္နယ္ ေတာင္ကုတ္ၿမိဳ႕နယ္ တန္းလြဲေခ်ာင္း ႐ြာမ ရြာသစ္တြင္ မီြးဖြားခသည္။

ေဒါက္တာေအးေက်ာ္ ဆည္းပူး ရဟိခေသာ ပညာရပ္ဆိုင္ရာ ဘြဲ႕မ်ားမွာ B.A (History and Religion) ရန္ကုန္ တကၠသိုလ္ (၁၉၅၉) ၊ B.A (Honors) Oriental History ရန္ကုန္ တကၠသိုလ္ (၁၉၆၀) ၊ M.A (History of Asia) ရန္ကုန္ တကၠသိုလ္ (၁၉၆၄) ၊ B.L (Law) ရန္ကုန္ တကၠသိုလ္ (၁၉၆၆) ၊ PhD (History of Southeast Asia) Monash University. Australia. 1979 စသည္ ႐ုိ႕ျဖစ္သည္။

ေဒါက္တာေအးေက်ာ္သည္ ယခုအခါ အေမရိကန္တြင္ နိန္ထိုင္သည္။ ဆရာၾကီၤး ေဒါက္တာ ေအးေက်ာ္မွာ ရခိုင္တမ်ိဳးသားလံုးက ေလးစားရိုေသေသာ ပုဂၢိဳလ္ တစ္ဦး ျဖစ္သည္သာမက လက္ဟိ ျမန္မာႏိုင္ငံေရး ရခိုင္ႏိုင္ငံေရး အေပၚ မ်က္ၿခီ မျပတ္ ေလ့လာ သံုးသပ္ ကၽြမ္း၀င္နိန္သူ တစ္ဦးလည္း ျဖစ္သည္။ ရခိုင္ အမ်ိဳးသား ပညာတတ္မ်ား ၾကံ႕ဖြတ္ပါတီႏွင့္ ပူးေပါင္းျပီး ရီြးေကာက္ပြဲ၀င္ရန္ စီစဥ္နိန္မႈအပါအ၀င္ ၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲ၊ ရခိုင္အမ်ိဳးသားမ်ား အနာဂတ္ အေျခအနီမ်ားကို ဆရာၾကီးကို မိန္းျမန္းရာ ေအာက္ပါ အတိုင္း ေျဖဆိုထားပါသည္။

Sunday, August 29, 2010

ဦးခိုင္ျပည္စိုးႏွင့္ တိြ႕ဆံုမိန္းျမန္းခ်က္
၂၀၁၀ ခုႏွစ္ ၾသဂတ္စ္လ ၁ ရက္နိန္႕က ရခိုင္တိုင္းရင္းသားမ်ား တိုးတက္ေရး ပါတီမွ အတြင္းေရးမွဴး အဖြဲ႕၀င္ ဦးခိုင္ျပည္စိုးႏွင့္ သူတပည့္ ျဖစ္သူ ႏွစ္ဦးအား ရဲ SP ႏွင့္ စရဖမွ (စစ္ေတြ)အမွတ္ ၁ ရဲစခန္းကို ေခၚယူျပီး စစ္ေဆးမိန္းျမန္းမူမ်ား ျပဳလုပ္ခသည္။ ေခၚယူ စစ္ေဆးမိန္းျမန္းမူႏွင့္ ပတ္သက္ျပီး နိရဥၥရာကမိန္းျမန္းရာ ဦးခိုင္ျပည္စိုးမွ အဂုပိုင္ စတင္ ေျပာၾကားသည္။

ေဖာက္ျပန္နီေသာ ရခိုင္စကားအခ်ဳိ႕

တနိ အကၽြန္႔သူငယ္ခ်င္းႏွင့္ အကၽြန္သည္ ေဘာင္းဒြတ္သားစု ႐ြာလယ္ခြဆံုအနားဟိ စင္တြင္ထိုင္နီကတ္ပါသည္။ ယင္းစဥ္ အသက္ ၇၀ ပတ္ဝန္းက်င္၌ဟိမည့္ ဝါႀကီးတေယာက္သည္ လမ္းမွလားယင္း စင္႐ွိသို႔ေရာက္ေသာအခါ တန္႔လိုက္ၿပီး တခုခုမီးလိုဟန္ႏွင့္ အကၽြန္႐ို႕ကိုၾကည့္နီပါသည္။ ဝါႀကီးအမူအရာကို အရိပ္က်ေသာ အကၽြန္႔သူငယ္ခ်င္းက အကၽြန္႔လက္ဦးစြာပင္။
“ဇာမီးခ်င္ပါေလ့ အဘိုး”ဟုမီးလိုက္ပါသည္။ ထိုအခါဝါႀကီးလည္း အကၽြန္႐ို႕အနားသို႔ကပ္လာကာ။
“ပြဲစား ေစာသာေက်ာ္အိမ္ဇာနားမွာလဲေဝ”ဟုမီးပါသည္။ ပြဲစားေစာသာေက်ာ္မာ အကၽြန္႐ို႕႐ြာ၌ လူသိမ်ား လူသိမ်ားသူတဦးျဖစ္သည့္အေလွ်ာက္ အကၽြန္႔သူငယ္ခ်င္းက ခ်က္ခ်င္းပင္။
“အဘုိး၊ ေဒလမ္းတည့္တည့္လားပါလီ။ ယွိက ခြဆံုကိုေရာက္ေတခါ အယွိဘက္ကိုေကြ႔ပါ။ လက်္ာဘက္ႏွစ္ေဆာင္ျခာ သံုးေဆာင္တက္ သံျဖဴမိုးလို႔အိမ္ပါ။” ဟုသြက္လက္စြာညႊန္လိုက္၏။ ယင္းအခါ ဝါႀကီးမာ နားမလည္ဟန္ႏွင့္ မ်က္ေမွာင္ကုတ္လားၿပီး။
“ဇာေဝ၊ ယွိကခြဆံု အယွိဘက္၊ ဇာအယွိဘက္လဲ”
“ဟုတ္ပါေရ အဘိုး၊ ႐ွိကခြဆံု အ႐ွိဘက္ကို ေကြ႔ၿပီးေက၊ သံုးအိမ္အတက္မာ”
“ေဒသူက ယွိကခြဆံု အယွိဘက္လို႔ေျပာနိန္လို႔” ဟုေျပာကာ ပြဲစား ေစာသာေက်ာ္၏အိမ္ဘက္သို႔ ထြက္လားလီပါသည္။

Tuesday, July 27, 2010

ေရွးေခတ္ ရခိုင္ျပည္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးစနစ္”

ဦးသာၫြန္႕ ေဟာေျပာခ်က္
၂/၁၂/၁၉၇၃-ခု။

ရခိုင္မင္းမ်ားစိုးစံခေသာ ႏွစ္ကာလကို ေခတ္အားျဖင့္ ပိုင္းျခားလိုက္ပါက အၾကမ္းဖ်င္းအားျဖင့္ ၄- ပိုင္း ပိုင္းျခား၍ ရနဳိင္ပါသည္။ ယင္း႐ို႕မွာ-

(၁) အလြန္ေရွးက်ေသာ (ဒြါရာ၀တီ၊ ေ၀သာလီ၊ ဓည၀တီ)ေခတ္၊ (၂) ေ၀သာလီ ေက်ာက္လီွကားေခတ္၊ (၃) ေလးၿမဳိ႕ေခတ္ႏွင့္ (၄) ေျမာက္ဦးေခတ္ မ်ား ျဖစ္ပါသည္။ အခ်ဳိ႕ ရာဇ၀င္ဆရာ႐ို႕က ေျမာက္ဦးေခတ္ကိုပင္ -ပထမေျမာက္ဦး၊ ဒုတိယေျမာက္ဦး၊ တတိယ ေျမာက္ဦးဟူ၍ပင္ ၃-ပိုင္းပိုင္းျခားၾကပါ သိမ့္သည္။ ကၽြႏု္ပ္႐ို႕သည္ အလြန္ေရွးက်ေသာ ဒြါရာ၀တီ၊ ေ၀သာလီ၊ ဓည၀တီေခတ္မ်ားက ရခိုင္မင္းမ်ားအုပ္ခ်ဳပ္ပုံစနစ္ကို စာပီက်မ္းဂန္ အေထာက္ အထားမ်ားျဖင့္ ဂ,နစြာမတင္ျပနဳိင္သိမ့္သျဖင့္ မႈန္ေရးေရးမွ်သာတင္ျပနဳိင္သည့္ အေျခအနိန္တြင္ဟိသည္။

သို႕ရာတြင္ ေ၀သာလီေက်ာက္ေလွကားေခတ္ (ေအဒီ ၄-ရာစုအစပိုင္း)မွစ၍ကား အေထာက္အထားအေတာ္အသင့္စုံလင္စြာျဖင့္ တင္ျပနဳိင္ၾကပါဗ်ာယ္။ ေ၀ သာလီေခတ္ဦးသည္ အိႏၵိယနဳိင္ငံ ဂုပၸတဘုရင္မ်ားေခတ္ႏွင့္ ေခတ္ၿပဳိင္ျဖစ္၏။ ဂုပၸတေခတ္တြင္ အိႏၵိယ၌ မနဳဓမၼသတ္က်မ္းႀကီး ေပၚထြက္နိန္ဗ်ာယ္ျဖစ္၍ ထုိဓမၼသတ္က်မ္းသည္ ရခိုင္ျပည္သို႕လည္း မေ႐ွးမေႏွာင္း ေရာက္ဟိလာခေၾကာင္း အေထာက္အထားမ်ားတိြ႕ရသည္။ ထိုအခ်ိန္တြင္ ရခိုင္ျပည္၌ စာပီ အေရးအသားမ်ားလည္း တတ္ေျမာက္ၿပီးျဖစ္သည္။
တရားစီရင္ေရးႏွင့္ပတ္သက္၍ အာႏၵစျႏၵားေက်ာက္စာ၊ ဂါထာအပိုဒ္ (၅၈)ကို ရခိုင္ဘာသာျပန္ဆိုလွ်င္–

“သဘင္ခန္းမေဆာင္ႀကီး(တရားရုံး)ထဲတြင္ နိန္႕ စဥ္နိန္႕တိုင္း စည္းေ၀း(ရုံးထိုင္)ျခင္းကိုျပဳလုပ္ေလ့ဟိ၏။ (မင္းႀကီးသည္)သနားျခင္းကရုဏာဟိသျဖင့္၊ အလြန္လွ်င္ (အမွန္ပင္) သီဒဏ္ပီးထိုက္ေသာသူ႐ို႕ ကိုပင္လွ်င္၊ အျမဲအျပစ္မွ ခ်မ္းသာပီးေလ့ဟိ၏။” ဟုအဓိပၸါယ္ရပါသည္။

Friday, July 23, 2010

ေႏွာင္းအတိတ္ သမိုင္းပံုရိပ္မ်ား

ေႏွာင္းအတိတ္ သမိုင္းပံုရိပ္မ်ား

သူ႕ကၽြန္မခံ ဗိုလ္ခ်င္းပ်ံ၏ ေတာ္လွန္ေရးခရီး

ဘာသာျပန္ဆိုသူ ေမာင္ဦးရွင္ႏွင့္ ေအာင္ေက်ာ္သိန္း

အခ်ိန္ကား ရခိုင္႐ို႕ ထီးက်ိဳးစည္ေပါက္ နန္းမေပ်ာက္မွီကာလ (၁၇၈၄)ခု မတိုင္မီ ႏွစ္ေပါင္း ၁၀၀ ေက်ာ္ အခ်ိန္ကျဖစ္သည္။

ရခိုင္ျပည္၏ ႏိုင္ငံေရး၊ ျပည္ထဲေရး အထူးသျဖင့္ နန္းတြင္းအေရးအခင္းမ်ားသည္ မျငိမ္မသက္ႏွင့္ အယႈပ္အထီြး ျဖစ္နိန္ေသာကာလ ျဖစ္သည္။ ရခိုင္ ရာဇပလႅင္ကို အပိုင္အုပ္စိုးရန္ ရခိုင္အမ်ိဳးသားအခ်င္းခ်င္း သူတစ္လူ ငါတစ္မ်ိဳးျဖင့္ နည္းမ်ိဳးစံုျဖင့္ ၾကိဳးပမ္းနိန္ၾကသည္။ ရခုိင္အမ်ိဳးသားအခ်င္းခ်င္းၾကားတြင္ စည္းလံုးညီညြတ္ေရးမွာ အဖတ္ဆယ္မရေအာင္ ျပိဳကြဲလွ်က္ဟိနိန္ပါသည္။ ေျမာက္ဦးျမိဳ႕ေတာ္၏ အမိန္႕ကို မနာခံေသာ ျမိဳ႕စား နယ္စား မ်ားသည္ သူတလူ ကုိယ္တမင္း ျဖင့္ တိုင္းျပည္ကို အုပ္ခ်ဳပ္လွ်က္ ဟိၾကသည္။

ထိုအခ်ိန္တြင္ ရခိုင္ေခါင္းေဆာင္တခ်ိဳ႕သည္ မိမိႏိုင္ငံႏွင့္ အိမ္နီးခ်င္းႏိုင္ငံ တစ္ႏိုင္ငံျဖစ္ေသာ ဗမာပေဒသရာဇ္ သွ်င္ဘုရင္ထံ လားေရာက္၍ ရခုိင္ျပည္တြင္းအေရးအား ျငိမ္၀ပ္ပီးရန္အတြက္ အကူအညီလားေရာက္ ေတာင္းဆို ခပါသည္။ ထို႕ေၾကာင့္ ဗမာ ပေဒသရာဇ္သွ်င္ဘုရင္ ဘိုးေတာင္ေမာင္၀ိုင္းသည္ သကၠရာဇ္ ၁၇၈၄ ခုႏွစ္တြင္ ရခိုင္ျပည္အား က်ဴးေက်ာ္၀င္ေရာက္ၿပီး နန္းရိပ္ ထီးျဖဴကို အလြယ္တကူ သိမ္းပိုက္ရယူႏိုင္ခသည္။ ၎ေနာက္ပိုင္း ရခိုင္တစ္မ်ိဳးသားလံုးမွာ သူ႕ကၽြန္ဘ၀သို႕ လူလံုးမလွ က်ေရာက္ခၾကရပါသည္။