Friday, March 26, 2010

အ၀ကၽြန္းမွ ဦးေမာင္ဟန္သာႏွင့္ (Narinjara) ရခိုင္သတင္းဌာန တြိဆံုမိန္းျမန္းခန္း

ယခုလထုတ္ဂ်ာနယ္၌ ဘဂၤလာေဒ့ခ်္ႏိုင္ငံအ၀ကၽြန္းမွ ရခိုင္ေခါင္းေဆာင္လူႀကီးတဦးျဖစ္သူ ဦးေမာင္ဟန္သာ အသက္ ၆၃ႏွစ္ႏွင့္ တြိဆံုမိန္းျမန္းခန္းကို ထည့္သြင္းေဖၚျပလိုက္ပါသည္။ ဦးေမာင္ဟန္သာမွာ အ၀ကၽြန္းဘာရဂူနာခရိုင္ တာတလီကၽြန္းရြာမွ ရခိုင္လူႀကီးတဦးျဖစ္ပါသည္။ ရပ္ေရးရြာေရးကအစ အမ်ိဳးဘာသာသာသနာ ညိွဳးႏြမ္းေပ်ာက္ကြယ္မလားေအာင္ ကာကြယ္ေစာင့္ေယွာက္နီသူ ရခိုင္ေခါင္းေဆာင္တဦးလည္းျဖစ္ပါသည္။ ဦးေမာင္ဟန္သာနီထိုင္ရာ ဘဂၤလာေဒ့ခ်္ႏိုင္ငံအတြင္းကအ၀ကၽြန္းကို စာဖတ္ပရိသတ္မ်ား ၾကားဖူးေကာင္းၾကားဖူးမည္ျဖစ္ေသာ္လည္း အ၀ကၽြန္းႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး အတိတ္ႏွင့္ပစၥဳပၸန္ကိုကား သိမည္မထင္ပါ။ သို႔အတြက္ေၾကာင့္ ယခုလတြင္ စာဖတ္သူမ်ားအား ရခိုင္သမိုင္းေၾကာင္းႏွင့္ ဆက္ႏြယ္နီေသာ အ၀ကၽြန္းရခိုင္သားရို႕၏လူမႈဘ၀အေၾကာင္းကို တစြန္းတစသိနားလည္ႏိုင္စီရန္ အ၀ကၽြန္းမွရခိုင္လူႀကီးတဦးႏွင့္ တြိဆံုခန္းကို ထည့္သြင္းေဖၚျပလိုက္ရပါသည္။ ဦးေမာင္ဟန္္သာ၏ဓါတ္ပံုအား ထည့္သြင္းေဖၚျပရန္ မိတၱာရပ္ခံခပါေသာ္လည္း အေၾကာင္းတခုေၾကာင့္ တည့္သြင္းရန္မလိုလားပါသျဖင့္ ယခုလ ဦးေမာင္ဟန္သာ၏အိန္တာဗ်ဴးကို ဓါတ္ပံုမပါဘဲ ထည့္သြင္းေဖၚျပလိုက္ပါသည္။

မိန္း ။ အ၀ကၽြန္းမွာ လက္ဟိလူဦးေရနန္႔ အယင္လူဦးေရကိုႏိႈင္းယွဥ္္ဗ်ာ အယင္ေျပာျပစီခ်င္ပါေရ။
ေျဖ ။ အ၀ကၽြန္းမွာ ခုႏွစ္သကၠရာဇ္အရေျပာရဖို႔ဆိုေက ၁၇၈၄ ခုမွ ၁၉၀၀ ျပည့္ႏွစ္အတြင္းမွာ ရခိုင္ရြာေပါင္း ၂၃၇ ရြာဟိခပါေရ။ ၁၉၀၀ ျပည့္နစ္နန္႔ ၁၉၄၈ခုႏွစ္အတြင္းမွာ ရြာေပါင္း ၁၆၈ ရြာအထိေလ်ာ့က်လားၿပီးေက အိမ္ၿခီစုစုေပါင္း ၅၁၉၀ ေဆာင္နန္႔ လူဦးေရ ၃၅၀၀၀ ေလာက္ဟိလီပါေရ။ အခု ရခိုင္ရြာေပါင္း ၄၆ ရြာ၊ အိမ္ၿခီ ၆၅၀ နန္႕ လူဦးေရ ၄၅၀၀ ေလာက္ရာက်န္ပါဗ်ာ။မိန္း ။ အ၀ကၽြန္းရခိုင္သားတိ လက္ဟိစား၀တ္နီေရးကို ဇာပိုင္ေျဖယွင္းနီကတ္ေတလဲ တစိေခ် ယွင္းျပပီးပါ။
ေျဖ ။ အ၀ကၽြန္းစြာ ဘဂၤလာေဒ့ခ်္ႏိုင္ငံေတာင္ပိုင္း ပင္လယ္ကမ္းၿခီျဖစ္ေတ ေပၚတူ၀ါခါလီႏွင့္ ေဘာ္ရဂူနာ ခရိုင္မွာဟိပါေရ။ ၿမိဳ႔နယ္အားျဖင့္ ေခးပူပါရာ၊ ေဂါလာစိပ၊ အင္တလီႏွင့္ ေဘာ္ရဂူနာၿမိဳ႔နယ္ေလးခုအတြင္းမွာ က်ပါေရ။ ရခိုင္ျပည္ကထြက္ၿပီးလာခါစ ေတာတိကိုယွင္းဗ်ာ လယ္ထြင္ကတ္ရပါေရ။ မီးေက်ာင္း၊ က်ားအႏၱရာယ္တိနန္႔ ကေကာင္းႀကံဳရပါေရ။ ေနာက္ပိုင္း လယ္တိအမ်ားႀကီးျဖစ္လာဗ်ာ ၀မ္းစာဖံုပါေရ။ စီးပြားေရးေကာင္းဗ်ာ စား၀တ္နီေရး အခက္အခဲမဟိခပါ။ ေယေကလဲ့ ေခတ္ပညာမတတ္ေတအတြက္ အစိုးရ၀န္ထမ္းမ်ားႏွင့္လူမ်ိဳးျခားတိ လိမ္လည္အႏိုင္က်င့္စြာကိုခံရဗ်ာ လယ္တိ ကေကာင္းဆံုးလားပါေရ။ ရခိုင္သားအမ်ားစု လယ္ျပႆနာနန္႔တရားဆိုင္ဗ်ာ မြဲလားကတ္ပါေရ။ ေယေကလဲ့ ေအနိရခိုင္သားအမ်ားစု ေခတ္ပညာေရးကို ဦးစားပီးလာေရအတြက္ အစိုးရ၊အစိုးရမဟုတ္ေတအဖြဲ႔အစည္းတိမွာ အရာဟိအရာခံျဖစ္ပ်ာ လူမ်ိဳးျခားတိဖိႏိွပ္မႈက စေကေခ် လြတ္လာကတ္ပါယာ။

မိန္း ။ အနာဂါတ္အ၀ကၽြန္းရခိုင္လူမွဳအဖြဲ႔အစည္း ဇာပိုင္ျဖစ္လာဖို႔ ျမင္ပါေရလဲ။
ေျဖ ။ အခုေသကေျပာခေရပိုင္ အ၀ကၽြန္းရခိုင္အဖြဲ႔အစည္းစြာ အတိတ္သမိုင္းတေလ်ာက္လံုးမွာ လယ္ကိုအဓိကထားစြာက ၂၀ ရာစုေႏွာင္းပိုင္းမွာ ဘ၀ရပ္တည္ေရးအတြက္ ပညာေရးကိုအားပီးလာေရအတြက္ ဇာပံုစံနန္႔ရွိဆက္လားဖို႔လဲဆိုေက လယ္လုပ္စားစြာက ပညာကိုအားထားေရဘ၀ကို မုခ်ဧကန္ေရာက္လာဖို႔ ယံုၾကည္ပါေရ။

မိန္း ။ ဘဂၤလာေဒ့ခ်္ႏိုင္ငံ အ၀ကၽြန္းကို ရခိုင္သားတိ ဇာအခ်ိန္ကစေရာက္ကတ္ပါေရလဲ၊ ၿပီးေက သူရို႔ဇာတိ ဇာကပါလဲ တခ်က္ယွင္းပီးပါ။
ေျဖ ။ ၁၇၈၄ ခုမွာ မ်ိဳးဖ်က္ငသံေဒြသစၥာေဖာက္လို႔ သမၼတရာဇာနန္းက်လို႔ ရခိုင္ျပည္ႏွင့္ရခိုင္နန္းကို ဗမာဘုရင္ဘိုးေတာ္ေမာင္၀ိုင္းသိမ္းပိုက္လို႔ ရခိုင္သားတိကၽြန္ျဖစ္လားပါေရ။ ဗမာဘားမွာကၽြန္မခံဘဲ တပ္မင္းႀကီးပ်ိဳ႔ေအာင္၊ ဦးေခါင္းႀကီး၊ အေက်ာ္ေသာ္ဒရီ ရခိုင္ေခါင္းေဆာင္သံုးေယာက္ ဦးစီးဗ်ာ မိသားစု ၁၅၀ ပထမအႀကိမ္၊ နဗက္ေလာင္းႀကီးအစင္း ၅၀ ႏွင့္ ဘဂၤလားပင္လယ္ကိုျဖတ္လို႔ ခရစ္သကၠရာဇ္ ၁၇၈၄ခုမွာ ရခိုင္ျပည္ရမ္ၿဗဲကၽြန္း ေလာင္းစရိတ္နန္႔ မိုးသီးနတ္ေတာင္္ၿခီရင္းကထြက္လာစြာ ပထမ ပဌဂူဂႏၵရန္ကၽြန္းမွာဆိုက္ေတ။ တႏွစ္အၾကာအုပ္စုခြဲဗ်ာ အခုရင္ဂါဖလီ၊ ေမာ္ဒုတ္ပီ၊ ကန္ဆိပ္၊ တိယာခါလီ၊ ဧလာႏွင့္ ဆန္တလီ နီရာတိကိုေရာက္ေတ။ အခုဆိုေက ႏွစ္ေပါင္း ၂၂၃ ႏွစ္ဟိယာ။ ယင္းအထဲမွာ မင္းမႈထမ္း၊ မင္းေဆြမင္းမ်ိဳးတိလည္းပါေရ။ အုပ္စုက၊ မာန္ေအာင္ရမ္းၿဗဲရခိုင္သားတိျဖစ္ေတ။ ေနာက္ပိုင္း ရခိုင္ျပည္ကထြက္ၿပီးလာသူတိကို ယင္းခါက အႏိၵယၿဗိတိသွ်အစိုးရကိုယ္တိုင္ စစ္ၿပီးမိသားစုအျဖစ္အသိအမွတ္ျပဳဗ်ာ အ၀ကၽြန္းမွာ ေကာင္းေကာင္းမြန္မြန္ခ်ပီးထားေရ။

မိန္း ။ ဘဂၤလာေေဒ့ခ်္ႏိုင္ငံ ရခိုင္လူမူအဖြဲ႔အစည္းကုိ ဇာပိုင္ျမင္ပါေရလဲ။
ေျဖ ။ ဘဂၤလာေဒ့ခ်္ႏိုင္ငံရခိုင္လူ႔အဖြဲ႔အစည္းစြာ (တရားသီ ေလာင္းေဘးထံုးသုတ္) ျဖစ္နီေရ။ ဇာျဖစ္လို႔လဲဆိုေက တေလာင္းေစာင္းေက တေလာင္းေျပာင္းဖို႔ တာစူနီကတ္ေတ။ အတည္တက်နီဖို႔ ယတိျပတ္မဆံုးျဖတ္ႏိုင္လို႔ ဗမာျပည္ကိုေျပာင္းရဖို႔လား ေအမွာရာဆက္နီဖို႔လား မဆံုးျဖတ္ႏိုင္လို႔ တျခားလူမ်ိဳးတိ ရခိုင္ဇကာတိကို အလကားရလားယာ။ ႀကံဳလို႔မိုးခိုေရဆိုေက ဘဂၤလာေဒ့ခ်္မွာ တဆင့္နိမ့္လူတန္းစားရာျဖစ္ဖို႔။

မိန္း ။ လက္ဟိ ရခိုင္ေတာ္လွန္ေရးအင္အားစုတိကို ရခိုင္သားတေယာက္အျမင္နန္႔ ဇာပိုင္ျမင္ပါေရလဲ၊
ေျဖ ။ ေတာ္လွန္ေရးဆိုစြာ လက္နက္ကိုင္ေတာ္လွန္ေရးႏွင့္ လက္နက္မကိုင္ေတာ္လွန္ေရး ႏွစ္မ်ိဳးဟိပါေရ။ ရခိုင္ေတာ္လွန္ေရးကို အထက္ကေျပာခေရပိုင္ သ႑ာန္ႏွစ္ရပ္ နည္းအမ်ိဳးမ်ိဳး၊ ဟန္အမ်ိဳးမ်ိဳးလုပ္လာကတ္စြာ ေကာင္းၾကာလားပါယာ။ ေယေကလဲ့ ေခတ္တိုင္းေခတ္တိုင္း ေခါင္းေဆာင္တိႏွင့္အဖြဲ႔အစည္းတိ ပ်က္စီးစြာရာတြိရပါေရ။ ဘဂၤလားေဒ့ခ်္ႏိုင္ငံ ပါကိစၥတန္လက္ေအာက္က ဇာပိုင္လြတ္ခေရလဲ သင္ခန္းစာယူသင့္ပါေရ။ ဘဂၤါလီလူမ်ိဳးတိစြာ သမိုင္းတေလ်ာက္လံုးမွာ လူမ်ိဳးျခားဘာသာျခားအုပ္ခ်ဳပ္မူေအာက္မွာ ကေကာင္းခံခရပါေရ။ ၁၉၅၂ ခုႏွစ္မွာ မိခင္ဘာသာစကားကို ႏိုင္ငံေတာ္ဘာသာစကားသတ္မွတ္ဖို႔ႀကိဳးစားစြာက အမ်ိဳးသားလြတ္ေျမာက္ေရးတိုက္ပြဲအဆင့္ကို ေရာက္လာပါေရ။ ဘဂၤါလီလူမ်ိဳးတိစြာ ၁၉၇၀ ခုႏွစ္ အမ်ိဳးသားေတာ္လွန္းေရးကို တမ်ိဳးသားလံုးပါ၀င္ခလို႔ ၉ လအၾကာ ၁၉၇၁ ခုမွာ ပါကိစၥတန္ကိုႏိုင္ဗ်ာ လြတ္လပ္ေရးရပါေရ။ လြတ္လပ္ေတဘဂၤလာေဒ့ခ်္ႏိုင္ငံ ကမၻာမွာေအာင္လံထူထားပါယာ။ ေယေကလဲ့ ရခိုင္သားတိမွာ အယင္ကပင္ အခုထိ ေတာ္လွန္ပါလတ္ကတ္စြာ ေအာင္ကမေအာင္ ဘဘုန္းဆာလို႔လဲေရ။ အေၾကာင္းက ရခိုင္သားတိ အမ်ိဳးသီလခ်စ္စိတ္နည္းလာလို႔။ အမ်ိဳးသီလႏွစ္ဌာနကိုခ်စ္မွ ရခိုင္ျဖစ္ဖို႔။ အမ်ိုးကိုမခ်စ္ေက သီလမေစာင့္ေက ဘေဇာင္ပ်င္လို႔ေအာင္ဖို႔။

မိန္း ။ လက္ဟိ ရခိုင္ေတာ္လွန္ေရးကို ဇာဇာအႀကံပီးခ်င္ပါေရလဲ၊
ေျဖ ။ အင္အားခ်င္းမမွ်ေရ ဗမာကိုေတာ္လွန္ရေရအတြက္ အေရးၾကီးဆံုးကညီညြတ္ေရး။ မညီညြတ္ဘဲ အုပ္စုကဲြေက ေတာ္လွန္ေရးကို ျပည္သူမေထာက္ခံ။ ျပည္သူမေထာက္ခံေက မေအာင္။ ျပည္သူထမင္းမေကၽြးေက စားစရာမဟိငတ္ေတ။ ယင္းေၾကာင့္ ေတာ္လွန္ေရးေခါင္းေဆာင္တိ ရခိုင္သားေထာက္ခံမႈရေအာင္ ေအာက္ၿခီခိုင္ေရအဖြဲ႔ခ်ဳပ္တခုလိုအပ္ေတ၊ ယင္းအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ဦးေဆာင္မႈေအာက္မွာ ဘက္ေပါင္းစံုေတာ္လွန္ေရးကိုလုပ္ရဖို႔။ ဘဂၤလာေဒ့ခ်္ေတာ္လွန္ေရးကို ဥပမာယူရဖို႔။

မိန္း ။ လက္ဟိ ရခုိင္ျပည္အမ်ိဳးသားေကာင္စီကို ဇာပိုင္ျမင္ပါေရလဲ။
ေျဖ ။ ရခုိင္ျပည္အမ်ိဳးသားေကာင္စီ (အစမေကာင္း အေႏွာင္းမေသခ်ာ) ျဖစ္နီပါေရ။ ယင္းေၾကာင့္ က်ယ္ျပန္႔ေရအမ်ိဳးသားညီလာခံတခုက်င္းပဗ်ာ အနာဂါတ္အတြက္ တိတိက်က်ဆံုးျဖတ္ပီးရပါဖို႔၊ မဟုတ္ေက အယင္၀ါႀကီးတိပိုင္ အညြန္႔တုန္းကတ္ဖို႔။

မိန္း ။ ရခိုင္သားတိကို အၾကံပီးေျပာခ်င္စြာတိဟိေက ေျပာပါ။
ေျဖ ။ ရခုိင္သားတိ ရွိကရခုိင္သားတိပိုင္ ျဖစ္ဖို႔လိုေရ။ (တမိန္႔ခံ တသံတည္း) ျဖစ္ဖို႔လိုေရ၊ ရခုိင္ဆိုေက အမ်ိဳးသီလကိုေစာင့္ရဖို႔၊ ေယမွ အယင္ပိုင္ ရခိုင္ႏိုင္ငံေတာ္ျဖစ္လာဖို႔။ မဟုတ္ေက ကိုယ့္စကားကိုယ္မိေက (ျမန္မာပိုင္က်ည္းရြီးနီကတ္ေက) ပ်ဴေပ်ာက္ေတပိုင္ေပ်ာက္ဖို႔၊ ေကာင္းေကာင္း သတိထားစိုင္းစားပါ၊ (ကိုယ့္စကားကိုယ္မသံုး၊ သူမ်ားစကားအငွားသံုးလို႔မျဖစ္။) အရက္ကိုလည္းေဖ်ာက္ရဖို႔။ မဟုတ္ေက မ်ိဳးျပဳတ္ဖို႔။ ယင္းအတြက္နန္႕ (ကိုယ့္စကားကိုယ္သံုး၊ ကိုယ္စာကိုယ္ရြီး) မ်ိဳးေစာင့္တရားထားဖို႔ ရခုိင္သားတိကို မိတၱာရပ္ခံပါေရ။

Ref: Arakan Music

0 comments:

Post a Comment