Sunday, July 12, 2009

အမွတ္တရ

မင္းထီးဘုရာင္
နန္းသက္ကုန္ခါ
လက္ညႈိးကမပါ…။

အဂၤုလိမာလေလ့
စကနန္႔ရာညွပ္
ၿဖတ္ခ်င္ဆီၿဖတ္
ညွပ္ခ်င္ဆီညွပ္လီ…။

နန္းတိုင္ကထံုးၿဖဴ
မုန္႔လံုးမွာစကၠဴကပ္
လက္ညႈိးန႔ံထြက္လာေရ…။

အဘာအဘာ
မင္းၾကီးနန္႔သမင္
ခင္နိန္လို႔ေတာ္သိမ့္ယင့္…။
………………..
ေနာင္ရဲခိုင္

0 comments:

Post a Comment